СИГУРНОСНИ ВРАТИ
ФР Венге

 • Стиропор изолација
 • 30db звучна изолација
 • 3 точки на заклучување
 • Брава Securemme
 • 3 години гаранција
 • Каса
Цена: 28.900 ден
Цена со попуст: 24.570 ден
Повеќе...
 
ХТ 903 Бела 120цм

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 1200 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 23.400 ден
Цена со попуст: 21.060 ден
Повеќе...
 
ХТ П5 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 ден
Цена со попуст: 16.050 ден
Повеќе...
 
ХТ Б30 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 ден
Цена со попуст: 16.050 ден
Повеќе...
 
ХТ Б804 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 ден
Цена со попуст: 16.050 ден
Повеќе...
 
ХТ П4 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 ден
Цена со попуст: 16.050 ден
Повеќе...
 
ХТ Б 903

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 16.290 ден
Цена со попуст: 14.660 ден

Повеќе...
 
ХТ 36 2Т Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 11.890 ден
Цена со попуст: 10.700 ден
Повеќе...
 
ХТ 01 2Т Кафеава

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 11.890 ден
Цена со попуст: 10.700 ден
Повеќе...
 
ХT 49 2T

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 11.890 ден
Цена со попуст: 10.700 ден
Повеќе...
 
ХT 43 2T

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 11.890 ден
Цена со попуст: 10.700 ден
Повеќе...
 
ХТ 65 2Т Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 11.890 ден
Цена со попуст: 10.700 ден
Повеќе...
 
ХT 51
 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 9.890 ден
Цена со попуст: 8.900 ден
Повеќе...
 
ХТ 61

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 6 месеци гаранција
Цена: 7.950 ден
Цена со попуст: 7.150 ден
Повеќе...
 
Ф махагони

 • Стиропор изолација
 • 30db звучна изолација
 • 3 точки на заклучување
 • Брава Securemme
 • 3 години гаранција
 • Шток
Цена: 23.370 ден
Цена со попуст: 19.860 ден
Повеќе...
 
ХТ 48

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 1200 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.450 ден
Цена со попуст: 16.600 ден
Повеќе...
 
ХТ Б 32 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 ден
Цена со попуст: 16.050 ден

Повеќе...
 
ХТ Б30 2Т Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 ден
Цена со попуст: 16.050 ден

Повеќе...
 
ХТ Б44 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 ден
Цена со попуст: 16.050 ден

Повеќе...
 
ХТ Б 804 саќе

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 16.290 ден
Цена со попуст: 14.660 ден
Повеќе...
 
ХТ 903 Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.890 ден
Цена со попуст: 14.300 ден
Повеќе...
 
ХТ 01 2Т Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 11.890 ден
Цена со попуст: 10.700 ден
Повеќе...
 
ХT 33 2T

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 11.890 ден
Цена со попуст: 10.700 ден
Повеќе...
 
ХT 82 2T

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 11.890 ден
Цена со попуст: 10.700 ден
Повеќе...
 
ХT 65 2Т Црна

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 11.890 ден
Цена со попуст: 10.700 ден
Повеќе...
 
ХТ 74 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 11.890 ден
Цена со попуст: 10.700 ден

Повеќе...
 
ХT 14

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 6 месеци гаранција
Цена: 8.290 ден
Цена со попуст: 7.460 ден
Повеќе...
 

КАРАКТЕРИСТИКИ

на сигурносните врати Проспера

1. Челична каса (полу шток)
2. Појачан скелет на крило
3. Железни шипки
4. Штитник за бравата
5. Помошни брави
6. Изолационен материјал
7. Подесувачки шарки
8. Обработен челичен лим
9. Сигурносна брава
10. Вградено прагче
11. Дихтунг 12. 180° окце

ПРИЈАТЕЛИ

© 2011 ПРОСПЕРА ДОО. Сите права се задржани