СИГУРНОСНИ ВРАТИ
Лукс Коштан К-4

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 7 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2050мм
 • Лим 1,2мм/1,5мм/2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 21.890 денПовеќе...
 
Лукс Орев К-2+2

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 7 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2050мм
 • Лим 1,2мм/1,5мм/2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 21.890 денПовеќе...
 
Лукс Јасен К-4

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 7 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2050мм
 • Лим 1,2мм/1,5мм/2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 21.890 денПовеќе...
 
Лукс Венге

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 7 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2050мм
 • Лим 1,2мм/1,5мм/2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.890 денПовеќе...
 
Лукс Коштан К-32

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 7 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2050мм
 • Лим 1,2мм/1,5мм/2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 21.890 денПовеќе...
 
Лукс Бела Л-2 со каса

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 7 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2050мм
 • Лим 1,2мм/1,5мм/2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 26.200 денПовеќе...
 
Лукс Венге К-5 со каса

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 7 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2050мм
 • Лим 1,2мм/1,5мм/2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 26.200 денПовеќе...
 
Лукс Бела К-30

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 7 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2050мм
 • Лим 1,2мм/1,5мм/2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 21.890 денПовеќе...
 
Лукс Црна К-21

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 7 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2050мм
 • Лим 1,2мм/1,5мм/2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 21.890 денПовеќе...
 
Лукс Чоколадна К-32

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 7 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2050мм
 • Лим 1,2мм/1,5мм/2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 21.890 денПовеќе...
 
Лукс Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 7 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2050мм
 • Лим 1,2мм/1,5мм/2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.890 денПовеќе...
 
ХТ 903 s Бела 120цм

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 12 точки на заклучување
 • Димензија 1200 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 26.320 ден

Повеќе...
 
ХТ Б 32 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 13 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден

Повеќе...
 
ХТ Б30 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 13 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 денПовеќе...
 
ХТ Б 702 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 13 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден


Повеќе...
 
ХТ 903 s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 12 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 19.060 ден

Повеќе...
 
ФХ С 277-2 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 16 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.790 денПовеќе...
 
ФХ С 277 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 16 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 14.690 денПовеќе...
 
ФХ С 273 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 16 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.930 ден


Повеќе...
 
ХТ 01 2Т s Кафеава

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 15 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден


Повеќе...
 
ХT 82 2T s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 15 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден

Повеќе...
 
ХT 65 2Т s Црна

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 15 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден


Повеќе...
 
ХТ 65

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 12 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 10.450 ден


Повеќе...
 
ХТ 61

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 10 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 6 месеци гаранција
Цена: 8.910 ден


Повеќе...
 
Стандард Коштан К-4

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Daf
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2035мм
 • Лим 1мм/1,2мм/1,2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.890 денПовеќе...
 
Стандард Орев К-2+2

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Daf
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2035мм
 • Лим 1мм/1,2мм/1,2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.890 денПовеќе...
 
Стандард Јасен К-4

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Daf
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2035мм
 • Лим 1мм/1,2мм/1,2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.890 денПовеќе...
 
Стандард Венге

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Daf
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2035мм
 • Лим 1мм/1,2мм/1,2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.890 денПовеќе...
 
Стандард Коштан К-32

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Daf
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2035мм
 • Лим 1мм/1,2мм/1,2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.890 денПовеќе...
 
Стандард Бела Л-2 со каса

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Daf
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2035мм
 • Лим 1мм/1,2мм/1,2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 23.200 денПовеќе...
 
Стандард Венге К-5 со каса

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Daf
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2035мм
 • Лим 1мм/1,2мм/1,2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 23.200 денПовеќе...
 
Стандард Бела К-30

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Daf
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2035мм
 • Лим 1мм/1,2мм/1,2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.890 денПовеќе...
 
Стандард Црна К-21

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Daf
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2035мм
 • Лим 1мм/1,2мм/1,2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.890 денПовеќе...
 
Стандард Чоколадна К-32

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Daf
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2035мм
 • Лим 1мм/1,2мм/1,2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.890 денПовеќе...
 
Стандард Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Daf
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 940 х 2035мм
 • Лим 1мм/1,2мм/1,2мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.890 денПовеќе...
 
ХT Б1 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 13 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 21.890 денПовеќе...
 
ХТ 48 s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 12 точки на заклучување
 • Димензија 1200 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 19.680 ден

Повеќе...
 
ХТ Б30 2Т s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 13 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 денПовеќе...
 
ХТ Б 714 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 13 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден


Повеќе...
 
ФХ С 277-4 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 16 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.790 ден


Повеќе...
 
ФХ С 210 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 16 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 14.950 денПовеќе...
 
ФХ С 177 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 16 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.370 денПовеќе...
 
ХТ 01 2Т s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 15 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден


Повеќе...
 
ХT 49 2T s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 15 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден


Повеќе...
 
ХТ 65 2Т s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 15 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден

Повеќе...
 
ХT 51
 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 10 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 10.950 ден


Повеќе...
 
ХT 14

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 10 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 6 месеци гаранција
Цена: 9.220 ден


Повеќе...
 
superbrend

КАРАКТЕРИСТИКИ

на сигурносните врати Проспера

1. Челична каса (полу шток)
2. Појачан скелет на крило
3. Железни шипки
4. Штитник за бравата
5. Помошни брави
6. Изолационен материјал
7. Подесувачки шарки
8. Обработен челичен лим
9. Сигурносна брава
10. Вградено прагче
11. Дихтунг 12. 180° окце

ПРИЈАТЕЛИ

Proekt42

© 2011 ПРОСПЕРА ДОО. Сите права се задржани