СИГУРНОСНИ ВРАТИ
ФР Венге

 • Стиропор изолација
 • 30db звучна изолација
 • 3 точки на заклучување
 • Брава Securemme
 • 3 години гаранција
 • Каса
Цена: 28.900 ден

Повеќе...
 
ХТ 903 Бела 120цм

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 1200 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 23.400 ден

Повеќе...
 
ХT Б1 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 19.790 ден


Повеќе...
 
ХТ Б 32 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.790 ден


Повеќе...
 
ХТ Б30 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.790 ден

Повеќе...
 
ХТ Б30 2Т Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.790 ден


Повеќе...
 
ХТ Б44 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.790 ден


Повеќе...
 
ХТ Б 6 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.790 ден

Повеќе...
 
ХД Б06 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 ден


Повеќе...
 
ХТ Б30 Бела саќе

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 16.990 ден

Повеќе...
 
ХТ Б 804 саќе

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 16.290 ден

Повеќе...
 
ФХ С 277-4 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 14.890 ден

Повеќе...
 
БУ С04 2Т Ц

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 14.290 ден

Повеќе...
 
БУ ЈП 03 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.990 денПовеќе...
 
БУ С 38 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден

Повеќе...
 
ФХ С 210 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден

Повеќе...
 
ФХ С 177 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден


Повеќе...
 
БУ С 42 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 12.890 ден

Повеќе...
 
ХТ 01 2Т Кафеава

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 12.790 ден

Повеќе...
 
ХT 49 2T

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 12.790 ден

Повеќе...
 
ХТ 65 2Т Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 12.790 ден

Повеќе...
 
ХT 51
 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 10.490 ден

Повеќе...
 
ХT 14

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 6 месеци гаранција
Цена: 8.990 ден

Повеќе...
 
Ф махагони

 • Стиропор изолација
 • 30db звучна изолација
 • 3 точки на заклучување
 • Брава Securemme
 • 3 години гаранција
 • Шток
Цена: 23.370 ден

Повеќе...
 
ХД 0818 Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 1400 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.290 ден

Повеќе...
 
ХД Б201 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.830 ден


Повеќе...
 
ХТ 48

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 1200 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.450 ден

Повеќе...
 
ХТ Б112 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.790 ден

Повеќе...
 
ХТ Б804 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.790 ден

Повеќе...
 
ХТ Б 702 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.790 ден

Повеќе...
 
ХТ Б 714 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.790 ден

Повеќе...
 
ХД А03 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 ден


Повеќе...
 
ХТ 903 Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 16.950 ден

Повеќе...
 
ХТ Б 903

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 16.290 ден


Повеќе...
 
ФХ С 277-2 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 14.890 ден

Повеќе...
 
БУ С04 2Т М

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.990 денПовеќе...
 
БУ С 40 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден

Повеќе...
 
БУ С 51 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден

Повеќе...
 
ФХ С 277 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден

Повеќе...
 
ФХ С 273 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден

Повеќе...
 
ХТ 01 2Т Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 12.790 ден

Повеќе...
 
ХT 33 2T

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 12.790 ден

Повеќе...
 
ХT 82 2T

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 12.790 ден

Повеќе...
 
ХT 65 2Т Црна

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 12.790 ден

Повеќе...
 
ХТ 65

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 10.490 ден

Повеќе...
 
ХТ 61

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 6 месеци гаранција
Цена: 8.490 ден

Повеќе...
 

КАРАКТЕРИСТИКИ

на сигурносните врати Проспера

1. Челична каса (полу шток)
2. Појачан скелет на крило
3. Железни шипки
4. Штитник за бравата
5. Помошни брави
6. Изолационен материјал
7. Подесувачки шарки
8. Обработен челичен лим
9. Сигурносна брава
10. Вградено прагче
11. Дихтунг 12. 180° окце

ПРИЈАТЕЛИ

Proekt42

© 2011 ПРОСПЕРА ДОО. Сите права се задржани