СИГУРНОСНИ ВРАТИ
ХТ 903 s Бела 120цм

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 1200 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 26.320 ден
Цена со попуст: 23.690 ден
Повеќе...
 
ХД 0818 Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 1400 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.290 ден
Цена со попуст: 18.260 ден
Повеќе...
 
ХТ Б 32 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден
Цена со попуст: 18.820 ден

Повеќе...
 
ХТ Б30 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден
Цена со попуст: 18.820 ден


Повеќе...
 
ХТ Б30 2Т s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден
Цена со попуст: 18.820 ден


Повеќе...
 
ХТ Б44 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден
Цена со попуст: 18.820 ден


Повеќе...
 
ХТ Б 6 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден
Цена со попуст: 18.820 ден

Повеќе...
 
ХД Б06 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 ден
Цена со попуст: 16.050 ден


Повеќе...
 
ХТ Б30 s Бела саќе

 • Саќе изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.880 ден
Цена со попуст: 16.990 ден

Повеќе...
 
ХТ Б 804 саќе

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.880 ден
Цена со попуст: 16.990 ден

Повеќе...
 
ФХ С 277-4 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.790 ден
Цена со попуст: 14.210 ден

Повеќе...
 
БУ С04 2Т Ц

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 14.290 ден
Цена со попуст: 12.860 ден

Повеќе...
 
БУ ЈП 03 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.990 ден
Цена со попуст: 12.590 денПовеќе...
 
БУ С 38 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден
Цена со попуст: 12.410 ден

Повеќе...
 
ФХ С 210 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 14.950 ден
Цена со попуст: 13.450 ден


Повеќе...
 
ФХ С 177 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.370 ден
Цена со попуст: 13.840 ден


Повеќе...
 
ХТ 01 2Т s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден
Цена со попуст: 12.320 ден

Повеќе...
 
ХT 33 2T s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден
Цена со попуст: 12.320 ден
Повеќе...
 
ХT 82 2T s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден
Цена со попуст: 12.320 ден
Повеќе...
 
ХT 65 2Т s Црна

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден
Цена со попуст: 12.320 ден

Повеќе...
 
ХТ 65

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 10.450 ден
Цена со попсут: 9.410 ден

Повеќе...
 
ХТ 61

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 6 месеци гаранција
Цена: 8.910 ден
Цена со попуст: 8.020 ден

Повеќе...
 
ХT Б1 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 21.890 ден
Цена со попуст: 19.700 ден


Повеќе...
 
ХД Б201 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.830 ден
Цена со попуст: 16.950 ден

Повеќе...
 
ХТ 48 s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 1200 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 19.680 ден
Цена со попуст: 17.710 ден
Повеќе...
 
ХТ Б112 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден
Цена со попуст: 18.820 ден

Повеќе...
 
ХТ Б804 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден
Цена со попуст: 18.820 ден

Повеќе...
 
ХТ Б 702 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден
Цена со попуст: 18.820 ден

Повеќе...
 
ХТ Б 714 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден
Цена со попуст: 18.820 ден

Повеќе...
 
ХД А03 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 ден
Цена со попуст: 16.050 ден


Повеќе...
 
ХТ 903 s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 19.060 ден
Цена со попуст: 17.160 ден
Повеќе...
 
ХТ Б 903

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.880 ден
Цена со попуст: 16.990 ден


Повеќе...
 
ФХ С 277-2 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.790 ден
Цена со попуст: 14.210 ден


Повеќе...
 
БУ С04 2Т М

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.990 ден
Цена со попуст: 12.590 денПовеќе...
 
БУ С 40 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден
Цена со попуст: 12.410 ден

Повеќе...
 
БУ С 51 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден
Цена со попуст: 12.410 ден

Повеќе...
 
ФХ С 277 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 14.690 ден
Цена со попуст: 13.220 ден


Повеќе...
 
ФХ С 273 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.930 ден
Цена со попуст: 14.330 ден

Повеќе...
 
ХТ 01 2Т s Кафеава

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден
Цена со попуст: 12.320 ден

Повеќе...
 
ХT 49 2T s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден
Цена со попуст: 12.320 ден

Повеќе...
 
ХТ 65 2Т s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден
Цена со попуст: 12.320 ден
Повеќе...
 
ХT 51
 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 10.950 ден
Цена со попуст: 9.850 ден

Повеќе...
 
ХT 14

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 6 месеци гаранција
Цена: 9.220 ден
Цена со попуст: 8.300 ден

Повеќе...
 
banersecuremme

КАРАКТЕРИСТИКИ

на сигурносните врати Проспера

1. Челична каса (полу шток)
2. Појачан скелет на крило
3. Железни шипки
4. Штитник за бравата
5. Помошни брави
6. Изолационен материјал
7. Подесувачки шарки
8. Обработен челичен лим
9. Сигурносна брава
10. Вградено прагче
11. Дихтунг 12. 180° окце

ПРИЈАТЕЛИ

Proekt42

© 2011 ПРОСПЕРА ДОО. Сите права се задржани