СИГУРНОСНИ ВРАТИ
ХТ 903 s Бела 120цм

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 1200 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 26.320 ден

Повеќе...
 
ХД 0818 Бела

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 1400 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.290 ден

Повеќе...
 
ХТ Б 32 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден

Повеќе...
 
ХТ Б30 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 денПовеќе...
 
ХТ Б30 2Т s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 денПовеќе...
 
ХТ Б44 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 денПовеќе...
 
ХТ Б 6 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден


Повеќе...
 
ХД Б06 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 денПовеќе...
 
ХТ Б30 s Бела саќе

 • Саќе изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.880 ден


Повеќе...
 
ХТ Б 804 саќе

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.880 ден


Повеќе...
 
ФХ С 277-4 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.790 ден


Повеќе...
 
БУ С04 2Т Ц

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 14.290 ден


Повеќе...
 
БУ ЈП 03 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.990 ден
Повеќе...
 
БУ С 38 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден


Повеќе...
 
ФХ С 210 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 14.950 денПовеќе...
 
ФХ С 177 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.370 денПовеќе...
 
ХТ 01 2Т s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден


Повеќе...
 
ХT 33 2T s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден

Повеќе...
 
ХT 82 2T s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден

Повеќе...
 
ХT 65 2Т s Црна

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден


Повеќе...
 
ХТ 65

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 10.450 ден


Повеќе...
 
ХТ 61

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 6 месеци гаранција
Цена: 8.910 ден


Повеќе...
 
ХT Б1 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 21.890 денПовеќе...
 
ХД Б201 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.830 ден


Повеќе...
 
ХТ 48 s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 1200 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 19.680 ден

Повеќе...
 
ХТ Б112 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден


Повеќе...
 
ХТ Б804 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден


Повеќе...
 
ХТ Б 702 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден


Повеќе...
 
ХТ Б 714 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 20.910 ден


Повеќе...
 
ХД А03 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 4 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 17.830 денПовеќе...
 
ХТ 903 s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 19.060 ден

Повеќе...
 
ХТ Б 903

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 18.880 денПовеќе...
 
ФХ С 277-2 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.790 денПовеќе...
 
БУ С04 2Т М

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.990 ден
Повеќе...
 
БУ С 40 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден


Повеќе...
 
БУ С 51 2Т

 • Тервол изолација
 • 30db звучна изолација
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.790 ден


Повеќе...
 
ФХ С 277 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 14.690 денПовеќе...
 
ФХ С 273 2Т s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 15.930 ден


Повеќе...
 
ХТ 01 2Т s Кафеава

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден


Повеќе...
 
ХT 49 2T s

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден


Повеќе...
 
ХТ 65 2Т s Бела

 • Тервол изолација
 • Цилиндар Securemme
 • 6 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 13.690 ден

Повеќе...
 
ХT 51
 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 3 години гаранција
Цена: 10.950 ден


Повеќе...
 
ХT 14

 • Саќе изолација
 • 30db звучна изолација
 • 5 точки на заклучување
 • Димензија 950 х 2050мм
 • 6 месеци гаранција
Цена: 9.220 ден


Повеќе...
 

КАРАКТЕРИСТИКИ

на сигурносните врати Проспера

1. Челична каса (полу шток)
2. Појачан скелет на крило
3. Железни шипки
4. Штитник за бравата
5. Помошни брави
6. Изолационен материјал
7. Подесувачки шарки
8. Обработен челичен лим
9. Сигурносна брава
10. Вградено прагче
11. Дихтунг 12. 180° окце

ПРИЈАТЕЛИ

Proekt42

© 2011 ПРОСПЕРА ДОО. Сите права се задржани